Hướng dẩn thi công “vườn trên tường” theo phong cách của Patrick blanc.Sử dụng theo cách này các bạn sẽ hiểu biết rộng thêm về “vườn trên tường”.Ứng dụng rộng rãi về “vườn trên tường” ở Việt Nam, gần hơn là ngôi nhà của bạn!.

Advertisements